Opprinnelse og historie

Etter unionsoppløsningen i 1905, vokste det fram ønsker om bunader med nasjonal og lokal tilhørlighet. I 1926, i spalten ”Heimen” i tidsskriftet ”For Bygd og By” ble ønsket om en egen Østfoldbunad ytret for første gang.

På Østoldutstillingen arrangert i Sarpsborg i 1930 ble det første forslaget til en Østfolddrakt for kvinner lagt frem. Marie Karsten var faglig ansvarlig for utarbeidelse av drakten.

Den første bunaden som ble skapt etter at Marie Karstens forslag til en Østfoldrakt ikke ble videreført, var Østfold kvinnebunad fra 1936. Deler av den bygger på eldre draktmateriale, ellers er den utformet etter samtidens syn på hvordan en nyskapt bunad skulle se ut.

Den neste bunaden som kom var Løkendrakten i 1949. Det er en fritt komponert bunad, uten belegg i gammel draktskikk. Broderiene på bunaden ble hentet fra malte blomstermotiver på et skap på Løken i Trøgstad. Det var Østfold Bygdekvinnelag som sto bak denne bunaden.

Begge bunadene er produkt av Hulda Garborgs formidable innsats for bunadene som var en del av hennes bidrag til nasjonsbyggingen tidlig på 1900-tallet. Hun tok opp igjen bruken av de gamle folkedraktene, men skapte også nye bunader for distrikter der de gamle folkedraktene var helt borte.

Kilder: Bunader i Østfold, Janette Ulvedalen og Østfold Bygdekvinnelag